Địa chỉ

Ngã Tư Bình Phước, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp.HCM

Số điện thoại

0908 993 655 - 0906 759 577

Email

xetaiphumanbinhduong@gmail.com